В яких випадках здійснюється зняття і перенесення родючого шару ґрунту? Якими нормативними актами регулюється це питання?

Поділитись

Вирішуючи питання про необхідність зняття і перенесення родючого шару ґрунту, слід керуватися ДСТУ 17.5.3.06-85. ОХОРОНА ПРИРОДИ. ЗЕМЛІ. Вимоги до визначення норм зняття родючого шару ґрунту при виробництві земляних робіт.    Показники складу і властивостей родючого шару ґрунту повинні бути наступними.
    Масова частка гумусу по ДСТУ 26213-84, у відсотках, в нижній межі родючого шару ґрунту повинна становити: у лісостеповій та степовій зонах — не менше 2; в південно-тайгово-лісової, сухостеповій, напівпустельній, передгірській пустельно-степовій, субтропічній передгірній напівпустельно-пустельній, субтропічній чагарниково-степовий і сухолісовій, субтропічній, вологолісовій, в північній частині лісостепової зони для сірих лісових ґрунтів, в ґрунтах гірських областей — не менше 1; в пустельній і субтропічній пустельній — не менше 0,7.

    Масова частка гумусу в потенційно родючому шарі ґрунту, у відсотках, повинна бути в лісостеповій і степовій зонах — 1-2; в сухостеповій і пустинній зонах — 0,5-1.

    Величина рН водної витяжки в родючому шарі ґрунту повинна становити 5,5-8,2; в підзолисто-жовтоземних ґрунтах, червоноземах і ґрунтах гірських областей — не менше 4,0. Вимірювання рН водної витяжки проводиться за ДСТУ 17.5.4.01-84.

    Величина рН сольової витяжки дерново-підзолистих ґрунтів повинна становити не менше 4, 5; в торф’яному шарі — 3,0 — 8,2.

    Масова частка обмінного натрію, у відсотках, від ємності катіонного обміну, повинна становити: в утвореною суміші родючого шару чорноземів, темно-каштанових, каштанових ґрунтів і сіроземів в комплексах з солонцями — не більше 5; на слабо і середньосолонцюватих різновидах зональних і гідроморфних ґрунтів лісостепової і степової зон — до 15; на слабо і середньосолонцюватих різновидах малогумусних південних чорноземів, бурих, каштанових ґрунтів і сіроземів, а також гідроморфних полугідроморфних ґрунтів сухостепових і напівпустельних зон — до 10. Визначення ємкості катіонного обміну проводиться за ДСТУ 17.4.4.01-84.

    Масова частка водорозчинних токсичних солей в родючому шарі ґрунту не повинна перевищувати 0,25% від маси ґрунту; межа допустимої кількості водорозчинних токсичних солей в родючому шарі ґрунту може бути збільшена до 0,5% при використанні його на зрошуваних ділянках. Вимір і розрахунок суми токсичних солей здійснюється за ДСТУ 17.5.4.02-84.

За правовими консультаціями та роз’ясненнями звертайтесь до Хустського місцевого центру з надання БВПД  за адресою м. Хуст вул. Івана Франка, 6   

Поділитись