Захист прав споживачів – складова частина захисту прав людини

Поділитись

Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

-захист своїх прав державою;

-належну якість продукції та обслуговування;

-безпеку продукції;

-необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

-відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією, у випадках, передбачених законодавством;

-звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;

-об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

Законодавчі новели у даній сфері роз’яснює директор Хустського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Аліса Богдан, а саме:

6 серпня 2019 року набув чинності Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». Цей Закон встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів, а також  встановлює загальні принципи надання та вимоги до інформації про харчові продукти, що надається споживачам, зокрема щодо маркування харчових продуктів, а також обов’язки операторів ринку харчових продуктів з доведення цієї інформації до інших операторів ринку харчових продуктів та до споживачів.

 

Які ж загальні вимоги щодо інформації про харчові продукти передбачено ст.4 даного законодавчого акту?

Інформація про харчовий продукт має бути точною, достовірною та зрозумілою для споживача, одночасно не повинна вводити в оману, зокрема щодо:

1) характеристик харчового продукту, у тому числі його категорії, характерних ознак, властивостей, складу, кількості, мінімального терміну придатності або дати «вжити до», країни походження або місця походження, способу виробництва (виготовлення);

2) приписування харчовому продукту непритаманних йому властивостей або наслідків споживання;

3) особливих характеристик харчового продукту, якщо аналогічні харчові продукти мають такі самі характеристики (зокрема шляхом підкреслення факту наявності або відсутності певних інгредієнтів та/або поживних речовин);

4) припущення за допомогою зовнішнього вигляду продукту, опису або графічних зображень, про наявність у харчовому продукті певного компонента або інгредієнта, якщо насправді компонент або інгредієнт, який зазвичай присутній або використовується у даному харчовому продукті, замінено іншим компонентом або інгредієнтом.

Також в ст. 4 Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» зазначено, щоінформація про харчові продукти не повинна приписувати будь-яким харчовим продуктам, крім природних мінеральних вод та харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, властивостей, що сприяють запобіганню чи лікуванню захворювань, або посилатися на такі властивості.

Дані вимоги поширюються на  рекламу харчових продуктів, спосіб розміщення та представлення харчових продуктів для реалізації, зокрема форму, зовнішній вигляд, упаковку, пакувальні матеріали.

 

Як саме у нормах закону деталізовано вимоги щодо  мінімального терміну придатності, дати «вжити до…» та дати замороження харчового продукту?

Отже,   дата завершення мінімального терміну придатності зазначається з дотриманням таких вимог:

-перед датою зазначаються слова «Краще спожити до…», якщо дата вказує на день, або «Краще спожити до кінця…» — в інших випадках;

— безпосередньо після слів, наведених у пункті 1 ст.18 ЗУ«Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», зазначається дата або посилання на місце, де на маркуванні зазначена дата;

— за потреби зазначаютьсяумови зберігання, яких необхідно дотримуватися, щоб харчовий продукт не втратив своїх властивостей до спливу встановленого строку;

— дата складається з дня, місяця та, за потреби, року у незакодованій формі у зазначеному порядку, між цифрами проставляються розділові знаки (крапка, скісна риска, дефіс тощо) або інтервал.

При цьому:

-якщо харчовий продукт зберігається не більше трьох місяців, у даті достатньо вказати день і місяць;

-якщо харчовий продукт зберігається більше трьох місяців, але менше 18 місяців, у даті достатньо вказати місяць і рік;

-якщо харчовий продукт зберігається понад 18 місяців, у даті достатньо вказати рік.

Для харчових продуктів, які через свої мікробіологічні властивості є такими, що швидко псуються, і тому після завершення короткого періоду часу можуть вважатися небезпечними для здоров’я людини, замість дати завершення мінімального терміну придатності зазначається дата «вжити до…».

Дата замороження зазначається для харчових продуктів, таким чином:

1) перед датою зазначається слово «заморожений…»;

2) безпосередньо після слова «заморожений…», зазначається дата або посилання на місце, де на маркуванні зазначена дата, що складається з дня, місяця та року в незакодованій формі: у зазначеному порядку, між цифрами проставляються розділові знаки (крапка, скісна риска, дефіс тощо) або інтервал.

Також, варто звернути увагу на п.2 ЗУ«Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», який регламентує порядок виробництва та введення в обіг харчових продуктів, які відповідають вимогам законодавства щодо надання споживачам інформації про харчові продукти, що діяло до введення в дію даного законодавчого акту, але не відповідають вимогам чинного. Такі харчові продукти можуть вироблятися та/або вводитися в обіг протягом трьох років після введення в дію ЗУ«Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» та можуть перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання або закінчення строку придатності.

 Для отримання більш детальної правової інфоромації звертайтеся до фіхівців Хустського місцевого центру з надання БВПД за адресою м. Хуст, вул. І.Франка, 6, тел. 5-18-01.

Поділитись